Lo´ MSC Armonia

MSC Armonia je druhou lodÝ, kterß vyplula poprvÚ v roce 2004. Kapacita lodi ŔinÝ 2 199 pasa×Úr¨. DÝky svřm menÜÝm rozmýr¨m břvß vyu×Ývßna pro okru×nÝ plavby do menÜÝch p°Ýstav¨.

Tahle p°ekrßsnß lo´ nabÝzÝ kompletnÝ vybavenÝ, co se třkß bar¨, restauracÝ, kavßren. RelaxaŔnÝ koutek obohatÝ lßzný a o zßbavu se postarajÝ diskotÚky, kasino, karetnÝ sßl, bezcelnÝ prodejna, knihovna, obchodnÝ areßl. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena joggingovß drßha, tenis, squash, basketbal, minigolf. Kdo se bude chtÝt zaplavat, m¨×e vyu×Ýt komplex bazen¨ a dvou vÝ°ivek. NesmÝme opomenout i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 251m / ŐÝ°ka: 29m

Hrubř objem: 58 700t

Kapacita: 1 712 osob (2 199 s p°istřlkami)

Posßdka: 720 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13

á


MSC Armonia