Lo´ MSC Lirica

Na lodi naleznete velkř vřbýr v podobý bar¨, m¨×ete vychutnßvat anglickß piva v anglickÚ hosp¨dce, venkovnÝ bar i s barem u bazÚnu, hudebnÝ bar, zmrzlinovř bar, kavßrna. TakÚ mnoho restauracÝ, pizzerie, samoobslu×nÚ obŔerstvenÝ. RelaxaŔnÝ koutek obohatÝ lßzný MSC Aurea Spa a o zßbavu se postarß diskotÚka, videohry, fotoshopy a fotogalerie, kasino, karetnÝ sßl, divadlo, knihovna, nßkupnÝ aeßl. Dßle pro sportovnÝ nadÜence, je zde p°ipravena joggingovß drßha, minigolf, solßrium. Zaplavat si m¨×ete v hlavnÝm bazÚnu, vŔetný dvou vÝ°ivek. NachßzÝ se zde i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavost:

DÚlka: 251m / ŐÝ°ka: 28m

Hrubř objem: 58 825t

Kapacita: 1 560 osob (2 069 s p°istlřkami)

Posßdka: 700 osob

Rychlost: 13 uzl¨

Palub: 13


Lo´ MSC Lirica