Lo´ MSC Meraviglia

4. 6. 2017 se vydß na svou prvnÝ plavbu lo´ MSC Meraviglia, kterß se stane nejnovýjÜÝ lodÝ flotily MSC Cruises. PrvnÝ plavba povede z Le Havre do Janova, kdy zastßvkami na trase budou destinace Vigo, Lisabon, Barcelona a Marseille. Tahle novß lo´ pojme a× na 4 500 pasa×Úr¨, kte°Ý budou po celou dobu plavby vyu×Ývat veÜkerř komfort lodi MSC Cruises. NabÝdka bude velkß a to ubytovßnÝ od vnit°nÝch kajut a× po krßlovskÚ apartmß v tzv. oblasti Yacht Club. Samoz°ejmostÝ bude vynikajÝcÝ kuchyný, kterß slibuje nezapomenutelnÚ gurmßnskÚ zß×itky.


MSC Meraviglia