Lo´ MSC Sinfonia

Lo´ MSC Sinfonia, byla pok°týna v roce 2005. Je to nejnovýjÜÝ z menÜÝch lodÝ plavebnÝ spoleŔnosti MSC Cruises. Na lo´ se vleze a× 2 254 pasa×Úr¨. Je zde k dispozici i golfovř simulßtor, Irskß hosp¨dka a °ada dalÜÝch atrakcÝ.

Aby Vßm Ŕas utÝkal býhem plavby, m¨×ete navÜtÝvit spoustu bar¨: hudebnÝ bar, zmrzlinovř bar, bar ve vstupnÝ hale, spoleŔenskß mÝstnost pro ku°ßky doutnÝk¨, samoz°ejmý nesmÝ chybýt venkovnÝ bar a bar u bazÚnu. HlavnÝ restaurace, pizzerie, kavßren, samoobslu×nÚ obŔerstvenÝ. RelaxaŔnÝ koutek obohatÝ lßzný Aurea Spa a o VaÜi zßbavu se postarß diskotÚka, divadlo, fotoshopy a fotogalerie, internetovř koutek, kasino, karetnÝ sßl, bezcelnÝ prodejna, knihovna, obchodnÝ areßl. Pro ty sportovný zalo×enÚ, je zde p°ipravena joggingovß drßha, tenis, basketbal, hra shuffleboard,minigolf. M¨×ete vyu×Ýt komplex hlavnÝho bazenu a dvý vÝ°ivky. NesmÝme opomenout i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 215m / ŐÝ°ka: 29m

Hrubř objem: 58 700t

Kapacita: 1 554 osob

Posßdka: 700 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13


MSC Sinfonia