Lo´ MSC Sinfonia recenze

  • Vřbornß dovolenß,spousta krßsnřch zß×itk¨,spokojenost se vÜemi slu×bami na lodi.Ale hlavný bych chtýla vyslovit obrovskou pochvalu cestovnÝ kancelß°i J&M Cruise.Jsou vst°ÝcnÝ,velmi ochotnÝ,nep°ÝjemnÚ situace °eÜÝ promptný.Je na ný 100% spolehnutÝ.Na plavbu nßs vybavili komplet informacemi,kterÚ se ˙plný shodovali s lodnÝmi novinami.Pokud se v budoucnu rozhodneme pro dalÜÝ plavbu,urŔitý oslovÝme tuto ck.Dýkujeme za poskytnutÚ slu×by a doporuŔujeme,doporuŔujeme...
  • Je to super plßvaj˙ci hotel, kde je ozaj vÜetko. Je to vhodnÚ pre ka×d˙ vekov˙ kategˇriu. Pre mladřch dosŁ zßbavy. Pre senioroch dosŁ noblesne. Pre hazardÚroch dosŁ herni. Pre deti bazÚniky, detskÚ k˙tiky. Pre nßkupnÚ maniaŔky dosŁ shopingu. Mal by to sk˙siŁ ka×dř.
  • Kajuta vn˙tornß menÜia, ale bolo tam vÜetko potrebnÚ, upratovanie viackrßt denne.
  • LuxusnÝ lo´, kterß nabÝzÝ vÜe ke krßsnÚ dovolenÚ! JedinÚ co je pot°eba mluvit anglicky, nebo mÝt delegßta. My jsme byli i s dopravou a delegßtem od Diamond travelu.
  • Strava pestrß na viacerřch miestßch 20 hod. denne.

á

á