Lo´ Carnival Inspiration recenze

  • Byla to naÜe prvnÝ plavba a urŔitý ji budeme opakovat, ale u× ne v zimý. Hygiena se dodr×ovala, vÜe bylo velmi ŔistotnÚ. Kajutovř servis bezproblÚmu.
  • U× nýkolikrßt jsme byli na plavbý, ale necÝtili jseme se tak dob°e, jako tentokrßt, lo´ nenÝ křŔovitß, naopak, je velmi elegantnÝ. Zßbava je vÜude kolem Vßs oproti jinřm lodÝcm! JÝdlo bylo dobrÚ a veÜkerß slu×ba takÚ. Jen musÝte poŔÝtat s tÝm, ×e zßsuvky nejsou evropskř, je to amerckř systÚm, tak×e budete pot°ebovat redukci, proto×e jinak nelze nabÝjet telefon a fotoaparßt. Tuhle lo´ doporuŔuji.