Lo´ Carnival Legend

PlovoucÝ prßzdninovř resort Carnival Legend, proÜel kompletnÝ rekonstrukcÝ, dÝky kterÚ byly na lodi zavedenÚ novÚ obŔerstvenÝ a bary: urŔitý vyzkouÜejte oblÝbenř a ×ivř RedFrog Pub a delikatesami oplřvajÝcÝ Bonsai Sushi Ŕi Golden Fleece Steakhouse. O dobrodu×stvÝ se postara skluzavka Green Tunder a svÚ dovednosti ukß×ete v talentovÚ show. MilovnÝci klasickÚ hudby si p°ijdou na svÚ v Billie┤s Piano Bar, elegantnÝ taneŔnÝ figury natrÚnujete v taneŔnÝm klubu Medusa.

Tahle p°ekrßsnß lo´ nabÝzÝ kompletnÝ vybavenÝ bar¨, restauracÝ, kavßren, pizzerie, cukrßry. RelaxaŔnÝ koutek obohatÝ lßze˛skÚ centrum Carnival Spa, kde naleznete saunu, pßru, vÝ°ivky. O zßbavu se postarß diskotÚka, karaoke bar, kasino, internetovß kavßrna, knihovna. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena venkovnÝ drßha na býhanÝ s vřhledem na mo°e, fitness centrum, minigolf. Zaplavat, si m¨×ete v bazÚnech a dýti se vydovßdÝ v dýtskÚm brouzdaliÜti. NesmÝme opomenout i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 293m / ŐÝ°ka: 32m / Ponor: 8m

Velikost: 88 500 BRT

Kapacita: 2 124 osob(Bez p°Ýstřlek)

Personßl: 930 osob

Rychlost: 22 uzl¨

Palub: 12


Carnival Legend