Lo´ Carnival Pride recenze

  • Krßsnß plavba s rodinou na krßsnÚ lodi s perfektnÝm servisem a krßsnřch p°Ýstav¨, zejmÚna Belize nabÝzÝ krßsnÚ zemý. JÝdlo na palubý je velmi dobrß a m¨×ete jÝst kdykoliv býhem dne. VÜechny pokoje na palubý jsou takÚ velmi dob°e vybavenÚ. Zßbava je na palubý velmi dobrß.
  • GrandiˇznÝ !!!!! V°ele doporuŔujeme !!! Kajuty velmi ˙tulný vybaveny. Zßbava na palubý byla ka×dř den a vÜe bylo super. P°Ýjemnř personßl z r¨znřch zemÝ.