Lo´ Carnival Triumph

ObjevovßnÝ velkřch svýtovřch mýst je pro lo´ Carnival Triumph jako stvo°enÚ. Jako cestujÝcÝ na tÚto lodi za×ijete nezapomenutelnou atmosfÚru spojenou s obrovskou zßbavou, kterou Vßm m¨×e nabÝdnout pouze Carnival. Zapojte se takÚ do ˙×asnÚ plavby po Karibiku, je jedno kterou trasu zvolÝte, tato lo´ Vßm nabÝdne jen to nejlepÜÝ z trop¨.

Carnival Triumph, nabÝzÝ kompletnÝ vybarevnÝ bar¨ a restaurauracÝ, 24hodinovß pizzerii, dietnÝ jÝdla s p°edbý×nou objednßvkou, 24hodinovß pokojovß slu×ba. O zßbavu se postarß diskotÚka, teniŔnÝ klub, kino, divadlo, kasino, knihovna, internet cafÚ, nßkupnÝ galerie, internetovß kavßrna. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena venkovnÝ drßha na býhßnÝ s vřhledem na mo°e, fitness centrum, aerobik. Komplex dvou bazÚn¨ a velkß skluzavka, pro dýti je p°ipravenÚ brouzdaliÜtý. TakÚ zde naleznete zdravotnÝ st°edisko a recepci.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 272,19m / ŐÝ°ka: 35,36m

Velikost: 101 509 GRT

Kapacita: 2 758 osob

Personßl: 1 150 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13


Carnival Triumph