Trasy plavby lodý Carnival Breeze

Ji×nÝm Karibikem z Miami: Miami, Grand Turk(Tursk a Caicos), La Romana(Domin. republika), Curaco(NizozemskÚ krßlovstvÝ), Oranjested(Aruba, NizozemskÚ krßlovstvÝ, Miami