Lo´ Carnival Dream recenze

  • Cenový dostupnÚ s vynikajÝcÝmi slu×bami, p°ßtelskß obsluha, ŔÝÜnÝci. VynikajÝcÝ byly domßcÝ kolßŔe. Velmi dob°e na Vßs p¨sobÝ fakt, jak jsou vÜichni ÜtastnÝ a spokojenÝ.
  • Carnival Dream - je cenový p°Ýstupnß s vynikajÝcÝmi slu×bami, okouzlujÝcÝ stevardi, ŔÝÜnÝci, uŔitelÚ tance. JÝdlo vynikajÝcÝ. Jen doporuŔujeme