Lo´ Carnival Elation recenze

  • Byla to naÜe prvnÝ plavba. P°ipadali jsme si, jako by jsme byli ve filmu. VÜichni byli moc p°ßtelÜtÝ, dobrÚ jÝdlo, milÝ lidÚ, dýti se moc bavily. JednÝm slovem fantastickÚ.