Lo´ Carnival Freedom recenze

  • Velice doporuŔujeme pro vÜechny výkovÚ kategorie, velmi p°Ýjemnř personßl a dobrß atmosfÚra na palubý.
  • VynikajÝcÝ jÝdla, vidýli jsme toho hodný, dobrÚ kajuty, krßsnÚ prost°edÝ. TakÚ zßbava pro rodiny s dýtmi.