Lo´ Carnival Glory recenze

  • Byla to naÜe prvnÝ plavba a za×ili jsme tam nßdhernou dovolenou.JÝdlo v obecnřch restauracÝch jbyly troÜku zklamßnÝm. Ale r¨znÚ bufety to dohnaly. TakÚ pro snÝdaný formou bufetu to bylo lepÜÝ ne× v restauraci. Tak×e to m¨×e břt dobrř tip. Kromý toho, vÜechno perfektný uspo°ßdanÚ na palubý a kajuty taky velmi krßsnÚ.
  • Krßsnß lo´ s velkřm prostorem a skvýlř servis ˙plný na vÜechno. VÜechny potraviny byly ŔerstvÚ, tak×e neskuteŔnÚ nadÜenÝ.