Lo´ Carnival Sunshine

Carnival Sunshine, byla v letech 1996-1998 nejvýtÜÝ osobnÝ lodÝ svýta. V roce 2005 proÜla velkou rekonstrukcÝ, co× znamenalo celkovou zmýnu lodi a nynÝ nabÝzÝ veÜkerř komfort a slu×by na nejvyÜÜÝ ˙rovni. InteriÚry jsou ladýny na vesmÝr a sluneŔnÝ soustavu. PoveŔe°Ýte tak v Galaxy Dining Room Ŕi posedÝte v Apollo Baru.

Tahle p°ekrßsnß lo´ Carnival Sunshine, nabÝzÝ kompletnÝ vybavenÝ bar¨, kavßren, restauracÝ, pizzerie, 24 hodinovß pokojskß slu×ba. Zarelaxovat si m¨×ete v lßze˛skÚm centru Nautica Spa, kde naleznete r¨znÚ zdravotnÝ procedury, nap°Ýklad ÜvÚdskß masß×), fitness centrum, sauna, salon krßsy. O zßbavu se postarajÝ diskotÚky, kasino, divadlo, kino, knihovna, internetovß kavßrna, cestovnÝ kancelß°, fotogalerie, obchodnÝ areßl a pro ty nejmenÜÝ dýtskř areßl s animaŔnÝm třmem. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena bý×eckß drßha s p°ekrßsnřm vřhledem na mo°e, fitness centrum, aerobic. Komplex bazÚn¨ vŔetný vÝ°ivek a skluzavky. TakÚ zde naleznete zdravotnÝ st°edisko a recepci.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 272,29m / ŐÝ°ka: 35,36m

Velikost: 101 353 GRT

Kapacita: 2 642 osob

Personßl: 1 050 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13


Carnival Sunshine