Lo´ Carnival Valor

Lo´ Carnival Valor, mß velmi prostornÚ uspo°ßdßnÝ kajut, velkř poŔet kajut je s balkˇnem. P°ekrßsnÚ palubi, kterÚ vyvolßvajÝ radostnou a pohodovou atmosfÚrou, tahle lo´ je snem vÜech cestovatel¨ a opravdovou pastvou pro oŔi. Celß lo´ je na tÚma ährdinovÚ a hrdinstvÝ.ô Naleznete zde legendßrnÝ historickÚ postavy, aŁ ji× opravdovÚ nebo ze svýta fantazie.

Tahle p°ekrßsnß lo´, nabÝzÝ kompletnÝ vybavenÝ bar¨, kavßrna, restaurace, pizzerie, 24 hodinovß pokojskß slu×ba. NesmÝme zapomenout na lßzný Nautica Spa(r¨znÚ zdravotnÝ procedury, nap°Ýklad ÜvÚdskß masß×), fitness centrum, sauna, salon krßsy. O zßbavu se postarajÝ diskotÚky, kasino, divadlo, kino, knihovna, internetovß kavßrna, cestovnÝ kancelß°, obchodnÝ areßl a pro ty nejmenÜÝ dýtskř areßl. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena bý×eckß drßha s p°ekrßsnřm vřhledem na mo°e, basketbal, fitness centrum. Komplex bazÚn¨ vŔetný vÝ°ivek a skluzavky, krytř byzÚn. TakÚ zde naleznete zdravotnÝ st°edisko a recepci.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 290,47m / ŐÝ°ka: 35,35m

Velikost: 110 000 GRT

Kapacita: 2 974 osob

Personßl: 1 1450 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13

á


Carnival Valor