Lo´ Carnival Victory recenze

  • Lo´ je velmi p¨sobivß! V restauracÝch je vÜechno ŔistÚ, personßl velmi p°ßtelskř a slu×ba je, jak byste oŔekßvali. Kdy× budete hledat trochu lepÜÝ slu×by, tak je Carnival Cruise, absolutný cenový dostupnß, zvlßÜtý kdy× se podÝvßme na to, co vÜechno je zahrnuto v cený. 24-hodinovß pizzerie a 24 hodinovß pokojovß slu×ba a to je jen Ŕßst. Ve vaÜÝ kabiný najdete pomýrný rozsßhlÚ menu s malřmi pokrmy, kterÚ p°inesou do 20 minut! Za 8 dnÝ cestovnÝ je stejnß cena jako 15. dnÝ all inclusive v hotelu v Turecku. Rezervujte jakÚkoliv vřlety na palubý, ale udýlat si je musÝte sami s pronßjmem auta nebo taxikß°e.