Lo´ MSC Magnifica

Lo´ MSC Magnifica vyplula na svou prvnÝ plavbu v roce 2010. Pat°Ý mezi nejnovýjÜÝ lodý flotily MSC Cruises. Na plavby lodÝ MSC Magnifica, m¨×ete vyrazit do nejr¨znýjÜÝch kout¨ svýta. Lo´ pojme a× na 3 223 cestujÝcÝch. Plavby na lodÝch se dÝky vymo×enostem a nabÝzenřch slu×eb stßvajÝ nezapomenutelnřm zß×itkem na celř ×ivot.

MSC Magnifica nabÝzÝ kompletnÝ vybarevnÝ, co se třkß bar¨: hudebnÝ bar ve vstupnÝ hale, sportovnÝ bar, venkovnÝ bar a bar u bazÚnu, zmrzlinovř bar. OrientßlnÝ restaurace, hlavnÝ restauraci, samoobslu×nÚ obŔerstvenÝ, pizzerie. Samoz°ejmý nesmÝme zapomenout na lßzný MSC Aurea Spa. O zßbavu se postarß diskotÚka, 4D kino, divadlo, bowling, kasino, pokerovß herna, karetnÝ sßl, bezcelnÝ prodejna, knihovna, fotoshopy a fotografie, videohry obchodnÝ areßl a pro ty nejmenÜÝ dýtskř areßl. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena joggingovß drßha, tenis, basketbal, shuffleboard. Komplex hlavnÝho bazÚnu bazÚn¨ vŔetný vÝ°ivÚ koupele a krytř byzÚn. TakÚ zde naleznete zdravotnÝ st°edisko a recepci.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 294m / ŐÝ°ka: 32m

Hrubř objem: 93 330t

Kapacita: 2 518 osob

Posßdka: 1 027 osob

Rychlost: 13 uzl¨

Palub: 16


MSC Magnifica