Lo´ MSC Opera

V roce 2004 byla novou lodÝ MSC Opera. Na svřch palubßch vÝtß na 2 452 host¨, kterřm nabÝzÝ vÜechny slu×by na kterÚ si jen vzpomenete.

Býhem plavenÝ se na lodi, m¨×ete navÜtÝvit spoustu bar¨: hudebnÝ bar, vinny bar, zmrzlinovř bar, samoz°ejmý nesmÝ chybýt venkovnÝ bar a bar u bazÚnu. HlavnÝ restaurace, pizzerie, kavßren, samoobslu×nÚ obŔerstvenÝ. RelaxaŔnÝ koutek obohatÝ lßzný Aurea Spa a o VaÜi zßbavu se postarß diskotÚka, fotoshopy a fotogalerie, internetovř koutek, kasino, karetnÝ sßl, bezcelnÝ prodejna, knihovna, videohry, divadlo, obchodnÝ areßl. Pro sportovnÝ nadÜence je zde p°ipravena joggingovß drßha, hra shuffleboard, minigolf. M¨×ete vyu×Ýt komplex hlavnÝho bazenu a dvý vÝ°ivky. NesmÝme opomenout i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 251m / ŐÝ°ka: 29m

Hrubř objem: 59 100t

Kapacita: 1 712 osob

Posßdka: 740 osob

Rychlost: 21 uzl¨

Palub: 13


MSC Opera