Lo´ MSC Poesia

Plavby lodÝ MSC Poesia

Lo´ MSC Poesia, byla pok°týna v tom stejnÚm roce jako MSC Fantasie a to v roce 2008. Byla vÜak postavena v trochu jinÚm stylu, i kdy× italskř vliv, se taktÚ× projevil. Lo´ nabÝzÝ ubytovßnÝ pro 3 223 host¨.

Tahle nßdhernß lo´ MSC Poesia, nabÝzÝ kompletnÝ vybarevnÝ ábar¨: hudebnÝ bar, bar ve vstupnÝ hale, spoleŔenskß mÝstnost pro ku°ßky doutnÝk¨, venkovnÝ bar a i samoz°ejmý i bar u bazÚnu, zmrzlinovř bar, vinnř bar. Samoz°ejmý nesmÝ chybýt bohatß nabÝdka restauracÝ, kavßren. Zarelaxovat si m¨×ete v lßznÝch MSC Aurea Spa a o zßbavu se postarß diskotÚka, divadlo, fotoshopy a fotogalerie, kasino, karetnÝ sßl, bezcelnÝ prodejna, knihovna, videohry, nßkupnÝ areßl a pro ty nejmenÜÝ je pak p°ichystßnÝ dýtskř koutek. SportovnÝ nadÜenci zde naleznou joggingovß drßha, basketbal, minigolf, tenis. Zaplavat si pak m¨×ete v komplexu hlavnÝho bazÚnu a Ŕty° vÝ°ivek. NesmÝme opomenout i zdravotnÝ st°edisko, kterÚ je na palubý velmi d¨le×itÚ.

ZajÝmavosti:

DÚlka: 294m / ŐÝ°ka: 32m

Hrubř objem: 89 600t

Kapacita: 2 550 osob

Posßdka: 987 osob

Rychlost: 23 uzl¨

Palub: 16


MSC Poesia