Lo´ MSC Splendida recenze

  • P°ed plavbou jsme studovali recenze a nßzory klient¨, proro×e to byla naÜe prvnÝ dovolenß tohoto typu. Dýkujeme J&M Cruise za ni, proto×e jsme byli velmi spokojeni. Co se třkß samotnÚ plavby, tak komunikace s personßlem a slu×by spojenÚ s ubytovßnÝm, stravovßnÝm, zaparkovßnÝm auta byly na vysokÚ ˙rovni. DoporuŔujeme kajutu s balkˇnem, proto×e vřchody a zßpady slunce sledovanÚ z postele byly nezapomenutelnÚ. TakÚ se nßm lÝbila bohatß nabÝdka fakultativnÝch vřlet¨. Z nabÝzenřch animaŔnÝch program¨ bychom zmÝnili lekce aerobiku a tanc¨, vřuky jazyk¨, va°enÝ pod vedenÝm kucha°e, mo×nost nßvÜtývy ka×doveŔernÝho estrßdnÝho p°edstavenÝ v divadle. Pro×ili jsme nßdhernou a nezapomenutelnou dovolenou.

  • Dovolenß se vyvedla. Kajuta s balkˇnem je vhodnÚ si p°iplatit. Dovolenou jsme mýli skrze cestovnÝ kancelß° Diamond Travel.

á

á